Welkom op de website van de Franciscusschool

 
Deze site geeft u informa­tie over inhou­delijke zaken met betrekking tot onze school: visie, doel, acti­vitei­ten en resultaten. Tevens is er per groep een pagina waarop u leuke informatie van de verschillende groepen vindt. 
Deze site is ook voor u bedoeld als u op zoek bent naar een school die past bij uw kind; de site stelt u in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken, een keuze die u in de meeste gevallen niet voor één, maar voor acht jaar maakt!
 
Veel plezier bij het bekijken van deze site.


                                         Namens het team van de Franciscusschool,
 
                                                                      Mirjam Dierick,
                                                                                        directeur