De ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij een ouderbijdrage. Dit is een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage. Dit schooljaar bedraagt de bijdrage €25,-per leerling. Van dit bedrag wordt jaarlijks €11,-gespaard voor de tweejaarlijkse schoolreis van groep 1 t/m groep 7.
De ouderraad beheert dit geld. Elk jaar maken we een begroting en een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, die voor alle ouders inzichtelijk zijn. Meer over onze activiteiten vind je ins ons infoboekje (te verkrijgen bij Marlies) en op de website van de school.
Dit schooljaar zullen we daarnaast starten met onze besloten facebookpagina en een eigen nieuwsbrief.
Voor ouders van nieuwe leerlingen houden we tijdens de eerste informatiebijeenkomst op school een presentatie over onze activiteiten.


Heb je vragen over onze activiteiten of wil je je nu al opgeven om te helpen bij een activiteit, dan kan dat via het mailadres: ouderraadfranciscusschool@hotmail.com
Uiteraard kun je -behalve bij de MR -ook bij ons terecht met vragen of opmerkingen over de gang van zaken op school, want de OR is niet voor niets de schakel tussen de ouders en het team: voOR kinderen doOR ouders!