Ouderraad
 

Sommige van de activiteiten van de ouderraad hebben een link naar het seizoen en waar mogelijk maken we een link naar het actuele thema. Activiteiten die we vaak met jullie hulp kunnen organiseren.
 

 
  
De leden van de ouderraad zijn:
 
Dagelijks bestuur:
Carmen Buuron  (voorzitter 06 51102242)
Kim van Lith      (vice-voorzitter  06 55753381)
José Kaats          (secretaris  06 39845681)
Ancel Merks      (penningmeester 06 46370883)
 
Algemene leden:
Marjon van Maanen          Maarten Merks           Kim de Visser
Astrid Bodar                      Arnoud de Mooij
Katja Klaver                      Caroline Slot
Leonie Lauwerier              Leila Wijnhammer
 
Lid namens de leerkrachten: Madelijn Lourens
 
Heb je vragen over onze activiteiten of wil je nu al opgeven om te helpen bij een activiteit dat kan via mailadres:  
ouderraadfranciscusschool@hotmail.com
Uiteraard kun je ook bij ons terecht met vragen of opmerkingen over de gang van zaken op school, want de OR is niet voor niets de schakel tussen de ouders en het leerkrachtenteam: voOR kinderen doOR ouders!
 
*) het schoolreisje is een keer in de twee jaar en wordt door leerkrachten georganiseerd. De voorjaarsmarkt wordt ook tweejaarlijks georganiseerd.
In de OR en dan.....

Interesse om in de Ouderraad te gaan. Klik dan hier voor meer informatie