TUSSENSCHOOLSE OPVANG


Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt gecoördineerd vanuit Kanteel. Op school -bij inschrijving van uw kind voor TSO – krijgt u een huisreglement van de Smikkelclub.

TOEZICHT

Tussenschoolse opvang -onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur -wordt dus uitgevoerd door Kanteel. De coördinator TSO – De Smikkelclub -is: Mevrouw Monique Kennis.
Telefoon: 06 33319018
E-mail: mkennis@kanteel.nl

De opvang wordt verzorgd door een twintigtal overblijfmoeders en -vaders. Aan het eten met leerlingen die overblijven, zijn natuurlijk regels verbonden:

Tijdens het eten zitten alle leerlingen op hun stoel en na afloop ruimen ze samen alles op. Het gezamenlijk eten duurt een kwartier.

Tijdens het overblijven mogen de leerlingen de speelplaats niet verlaten.

Er zijn erg veel overblijvers: kinderen die niet overblijven, mogen daarom pas vanaf 12.45 uur het schoolplein op.

KOSTEN

Tussenschoolse opvang kost voor vaste overblijvers € 3,00 per dag. Incidenteel overblijven kost €3,50 per dag.
Leerlingen die het hele jaar of regelmatig overblijven worden aan het begin van het schooljaar aangemeld d.m.v. een eenmalig inschrijfformulier van Kanteel. Betaling geschiedt altijd door automatische afschrijving.

U kunt uw kind ’s morgens op school voor die dag aan-of afmelden bij de gastvrouw Marlies Merks.