Bestuur:

 
Bommelerwijs is de roepnaam van De Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard die in 2000 door een fusie van de 4 schoolbesturen van de zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard is ontstaan.


 
Het correspondentieadres is:

Bommelerwijs (Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Bommelerwaard)
Uitvoerend bestuur:
Rob Blatter (algemeen) , Paul Ariaans (financiën)
Bestuursondersteuner: Ina Joppe-de Lange
Koningskampen 11B
5231 JK Hedel
tel: 073 – 5997171

 

Directie:

Directeur mevrouw M. Dierick
e-mail: directie@franciscusschoolzaltbommel.nl