Onze school is aangesloten bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie ’s-Hertogenbosch.
Binnen de opleidingsschool wordt steeds meer uitgegaan van ‘werkplekleren’ door de studenten. Hierdoor is er ook intensiever overleg m.b.t. opleidingsinhoud, onderwijsvernieuwingen e.d.
De studenten worden begeleid door een studieloopbaanbegeleider vanuit de opleiding en door de mentoren en de basisschoolcoach vanuit onze school.
We ontvangen ieder jaar ongeveer 8 studenten, dit schooljaar 2 afstudeerders en 4 hoofdfasestudenten. 
We willen ze een leerzame plek bieden, maar ook zelf geïnspireerd worden door nieuwe ideeën en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.