Een zorgzame school:


De Franciscusschool beschikt over een zorgteam: een team van specialisten dat vorm geeft aan alle ondersteuning die kinderen op school nodig hebben.
Kernvraag is: Welke ondersteuningsbehoefte heeft deze leerling?

Het zorgteam wordt aangestuurd door de Intern Begeleider, Mevr Anja van Wijlen.
U kunt als ouder ook zelf bij haar terecht.

Meer informatie over de inrichting van onze zorg kunt u lezen in onze schoolgids.