Zonder pesten?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school veilig voelen en respectvol met elkaar omgaan. Zo’n klimaat is de basis voor een kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Daarom vinden wij het gedrag tussen de kinderen onderling van groot belang. Pestgedrag proberen we op school te voorkomen.

De afgelopen jaren hebben we veel aandacht geschonken aan het pedagogisch klimaat op school. We vinden het belangrijk om preventief te werken aan een goede sfeer in de klas. Samen met de kinderen werken we met de methodiek “Een koffertje vol sfeer”. Elke groep stelt in de loop van het schooljaar een eigen koffer samen. In de koffer zitten symbolen die voor de kinderen en de leerkracht van die groep betekenisvol zijn: symbolen die uiteindelijk allemaal gaan over de vraag: ‘Hoe gaan we met elkaar om?’

Ook in onze school kun je te veel plagen, vervelende grapjes maken of daadwerkelijk pesten nooit helemaal uitsluiten. Als team kunnen we samen met de kinderen en de ouders wel zorgen dat het niet tot langdurig pesten of erger komt. Het is zaak om snel in te grijpen in voorkomende pestsituaties.
Alle signalen van pesten worden door ons dan ook serieus genomen.

Hoe? Dat vindt u in onze schoolgids op blz. 18 en 19.