Passend Onderwijs

De Franciscusschool valt onder het samenwerkingsverband 'De Meierij".
Uitgangspunt binnen De Meierij is: thuisnabij passende ondersteuning en onderwijs bieden aan alle leerlingen van 2 tot 14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen.

Of onze school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat te lezen dat wij in staat zijn om tegemoet te komen aan veel verschillende ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Kijk hier voor meer informatie over  passend onderwijs  binnen het samenwerkingsverband 'De Meierij'.

Kijk hier voor de folder in het Arabisch of Pools.