LEREN SCHRIJVEN:
 

De (schrijf) motoriek ontwikkelt van grof naar fijn. Jonge kinderen drukken zich uit met heel hun lijf, zowel in spel als op papier. Dit betekent dat kinderen tot ongeveer 5 jaar behoefte hebben aan groot formaat papier, wasblokjes, grote kwasten en allerlei andere materialen waarmee ze die grote(grove) beweging kunnen maken.
Wij gebruiken in groep 1 en 2 de methode 'schrijfdans' en die sluit goed aan bij deze ontwikkeling.
De behoefte aan kleiner formaat papier en dunner teken- en schrijfgerei volgt meestal vanzelf, maar vooral als kinderen zich voldoende hebben ontwikkeld in de grove motoriek.
In groep 3 starten we met de methode novoscript en daar werken we mee tot in groep 8.
De eerste stap naar letters schrijven is heel belangrijk omdat alles wat uw kind hier verkeerd aanleert in een latere fase bijna niet meer te veranderen is. Denk hierbij aan schrijfhouding, pengreep en de manier waarop de letters geschreven worden.
Omdat we zien dat kinderen al voor groep 3 gaan schrijven bieden wij u hierbij de 'huisjes'methode aan. Hierbij leren de kinderen de goede letters op de juiste manier maken.
Met vragen kunt u bij de leerkracht of Juf. Marja terecht, zij is onze specialist op het gebied van motoriek.

Klik hier voor oefenmateriaal voor thuis.