Brede school:

                                                                  


De Franciscusschool is onderdeel van Brede School 'De Uitkijk. De school werkt binnen het gebouw samen met peuterspeelzaal Hummeloord en Kinderopvangorganisatie Kanteel voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang.
De school maakt via Kanteel verder gebruik van de diensten van een twintigtal vaste overblijfkrachten voor tussenschoolse opvang.


In 2012 is een visiedocument opgesteld waarin de Franciscusschool, Kanteel en de Vereniging Zaltbommelse Peuterspeelzalen hun visie geven op de ontwikkeling van de brede school: uitgangspunt is het verrijkingsmodel, waarbij de ontwikkeling van talenten bij leerlingen centraal staat.  
Met behulp van gemeentelijke subsidie, gaan we het komend schooljaar hard aan het werk om aan deze gezamenlijke visie inhoudelijk vorm te geven.
Wat betekent dat concreet?
   *  Informatiemiddagen voor anderstalige ouders over o.a. lezen opvoeding en huiswerk
   *  Percussielessen na schooltijd en
   *  Verdere aankleding schoolplein