Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Speerpunten

Als scholen leggen we onze ambities vast in het schoolplan 2019 - 2023. Het schoolplan wordt onderverdeeld in jaarplannen. Dit schooljaar hebben we de volgende speerpunten:

 

1. Op onze school werken we volgens de methodiek van Stichting Leerkracht.
2. Op onze school werken we met een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 t/m 8.
3. Op onze school werken we met International Primary Curriculum (IPC) in de groepen 5 t/m 8 vanuit een OGO visie.
4. Op onze school werken we met een doorgaande leerlijn Wetenschap & Techniek gekoppeld aan IPC en binnen de thema's van ons OGO onderwijs.
5. Op onze school werken we in een professionele cultuur en is de werkdruk beheersbaar.

Daarnaast werken we aan:

- Leerkrachten leren om betere feedback te geven aan de leerlingen.

- Leerkrachten vergroten het eigenaarschap van leerlingen bij hun leer- en ontwikkelproces.

- Analyseren en bespreken de leerkrachten gezamenlijk de leeropbrengsten van de groepen, de eindresultaten van de groepen 8 en de sociale resultaten van de groepen.

- Invulling van buitenlessen op het vernieuwde groen schoolplein.

 

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn extra financiƫle middelen beschikbaar gesteld, deze worden ingezet op onder andere de volgende zaken:

- Inzet op extra begeleiding bij het lees interventie programma "Bouw"

- Inzet op extra taalstimulering voor nieuwkomers en NT2 leerlingen.

- Inzet van extra onderwijsassistentie en leerkracht uren ten behoeve van de begeleiding in kleine groepjes, specifiek in leerjaar 3 en 4 (op gebied van taal en rekenen) en leerjaar 6 en 8.

- Inzet extra leerkracht in leerjaar 7.

- Schoolbreed interventies met de gouden en zilveren weken, KiVa en de "Koffer vol sfeer" voor een fijn pedagogisch klimaat in de klas en school.

- Eigenaarschap bij leerlingen vergroten

- Een vijfde kleutergroep schooljaar '21-'22 vanwege de aantallen vroege instromers en de verdeling van de groepen 6 (schooljaar '20-'21) in drie groepen 7 gedurende schooljaar '21-'22 en '22-'23.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren