Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Speerpunten

Als scholen leggen we onze ambities vast in het schoolplan 2019 - 2023. Het schoolplan wordt onderverdeeld in jaarplannen. Dit schooljaar hebben we de volgende speerpunten:


- Verdere inbedding van de Stichting LeerKRACHT methodiek.
- werken aan een doorgaande leerlijn groep 1 t/m 8 voor Engels.
- Implementatie van IPC in groepen 5 t/m 8 vanuit een OGO visie.
- Werken aan een professionele cultuur en het beheersbaar maken van de  werkdruk.
- Implementeren van Google for Education / G Suite.
- Implementeren van een nieuwe rekenmethode.
- Creƫren van uitdagende en groene schoolpleinen.
- Opdoen van  nieuwe inspiratie op het  gebied van identiteit en burgerschap.
- Verder vormgeven van het omgekeerd oudergesprek
- Optimaliseren van het werken met het digibord in de onderbouw.
- Optimaliseren van de inzet van de weektaak in groep 5 t/m8.
- Cito resultaten beschikbaar stellen via het ouderportaal..

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren