Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Speerpunten

Als scholen leggen we onze ambities vast in het schoolplan 2015 - 2019. Het schoolplan wordt onderverdeeld in jaarplannen. Dit schooljaar hebben we de volgende speerpunten:

  • Borging van een goed pedagogisch klimaat met behulp van "koffer vol sfeer" en KiVa.
  • Borging van Vroeg Vreemde Taal Onderwijs (VVTO) Engels.
  • Verdieping breinvriendelijke klas.
  • Uitvoering van muziekimpuls.
  • Updaten ICT leerlijn.
  • OriĆ«ntatie Wetenschap en Techniek in de klas.
  • Invoeren methodiek Stichting Leerkracht.
  • Onderzoek naar International Primary Curricullum (IPC) als bron voor inspirerende lessen.

Gedurende schooljaar 2018 - 2019 wordt er een nieuw schoolplan opgesteld voor de periode 2019 - 2023.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren