Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Ouders aan het woord

Elizabeth (heeft twee jongens in groep 4 en 7)
  

‘Ondanks de grootte van de school is er een warme sfeer en verbondenheid. Er wordt veel aandacht besteed aan het contact met elkaar.’

 

Waarom koos je destijds voor de Franciscusschool?

 

Onze oudste zoon is 3 jaar geleden gestart in groep 3. We zochten een school waar naar de brede ontwikkeling van kinderen gekeken wordt. Het ontwikkelingsgerichte onderwijs en het werken in thema’s vonden we daar echt bij aansluiten. We vinden de Franciscusschool een aangename school, met een open sfeer. Als ouders mogen we elke dag de school in, waardoor we veel meekrijgen van het onderwijsaanbod en waar de kinderen aan werken. Zo hebben we ook makkelijk en snel contact met de leerkrachten. De school is groot en er is heel veel diversiteit. Ondanks de grootte van de school is de sfeer er warm, verbonden en wordt er veel aandacht besteed aan contacten met elkaar. 

 

Elizabeth

Wat vind je van het kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt op de Franciscusschool (OGO-onderwijs)? 

 

De kwaliteit binnen het OGO in de onderbouw en het thematisch werken vind ik heel sterk, ik ben bijvoorbeeld erg te spreken over het schrijfonderwijs dat al vanaf groep 3 aandacht krijgt.

Dit is van belang voor het ontwikkelen van creativiteit en taal bij alle kinderen.

De Franciscusschool is heel bewust bezig met OGO en zet niet de toetsresultaten centraal, maar neemt de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt. Vanaf groep 3 ontvangen alle kinderen een persoonlijk rapport, met hierin bij elk onderdeel een persoonlijke toelichting. Daar word ik heel blij van. 

 

In hoeverre word je betrokken bij het onderwijs dat gegeven wordt aan jouw kinderen?

 

Ik vind de informatieavonden interessant. Daarnaast is het prettig een startgesprek aan begin van het schooljaar te hebben. De leerkracht vroeg ons: ‘Wat moeten wij doen om jullie zoon te kunnen laten leren en het naar zijn zin te maken?’ Elk kind heeft iets anders nodig, de leerkracht heeft daar zicht op. Omdat je elke dag de school in mag, kun je in de klas zien waar ze mee bezig zijn, ook schrijven de leerkrachten af en toe blogs op het school-ouderportaal en heb je geregeld een kort gesprekje met de leerkracht.

 

Klik hier voor het hele interview.

 

Richard (vader van drie jongens; groep 6, 1 klas middelbare school en 3e klas middelbare school)

 

‘Onze kinderen zochten naar een extra uitdaging. De Franciscusschool bood ze deze mogelijkheid.’ 

 

Waarom koos je destijds voor de Franciscusschool?

Richard

Vooral vanwege de goede naam van school, daarnaast ook een klein beetje vanwege de locatie.

Het gevoel in het kennismakingsgesprek was goed. We kregen de bevestiging dat er op de Franciscusschool aandacht werd gegeven aan alle individuele kinderen. Ook voor kinderen die bovengemiddeld functioneren.

 

In hoeverre wordt er binnen de Franciscusschool aandacht besteed aan kinderen met extra behoeften(talent of uitdagingen), welke ervaringen heb je hiermee?

 

De leerkrachten gaven aan ons terug hoe het reilen en zeilen in de klas ging, zowel wat betreft de ontwikkeling als de aansluiting met leeftijdsgenoten. Er volgden oudergesprekken en er werd meegedacht in mogelijkheden. De Franciscusschool biedt vele opties voor het aanbieden van extra uitdaging, bijvoorbeeld in duo-klassen, meerekenen in een hogere klas op hetzelfde tijdstip. Ook worden er binnen de talentgroep diverse nieuwe uitdagingen geboden. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor onze jongste zoon om met lezen meer begeleiding te krijgen, aangezien hij daar moeite mee heeft. De kinderen hebben, ondanks dagelijkse perikelen, elke dag zin om naar school te gaan!

 

Voel je je als ouder betrokken bij de extra ondersteuning die gegeven wordt aan jouw kind(eren) (communicatie/samenwerking)?

 

Er is een nauw, intensief contact met de leerkracht, een goede samenwerking tussen de leerkracht en ons als ouders. Bijvoorbeeld bij twee van onze jongens die een klas over hebben geslagen. School heeft ons een advies gegeven en samen hebben we de beslissing (en timing) gemaakt.

We hebben het gevoel dat we als ouders hierin onze visie mochten aangeven, waarbij er voldoende ruimte en aandacht voor alleen ons kind was.

 

Klik hier voor het hele interview.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren