Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Adressenlijst

Naam: Adres: Telefoon - email:
Franciscusschool 

Aakstraat 6

5301 TP Zaltbommel

0418 – 512135

info@franciscusschoolzaltbommel.nl

www.franciscusschoolzaltbommel.nl

Medezeggenschapsraad: Voorzitter: 

Social Schools: MR mailbox

Ouderraad:

Voorzitter: Gitta Jacobs

Social Schools: OR mailbox
06 – 82737616(Gitta)

Aandachtsfunctionaris: Pauline Hilbers Bereikbaar via Social Schools
0418 – 512135
Interne contactpersoon:

Astrid van Tiel

Isabelle van Dijk

Via Social Schools zijn beiden bereikbaar of via

0418 – 512135

Externe vertrouwenspersoon: Afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland zuid

Postbus 1120

6501 BC  NIJMEGEN
088 - 1447400

Landelijke KlachtenCommissie: Onderwijsgeschillen,
Zwarte Woud 2 | Utrecht

030-2809590

info apestaart onderwijsgeschillen punt nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Samenwerkingsverband de Meierij: Ondersteuningseenheid Bommelerwaard Wielkamp 1b

5301 DB Zaltbommel
073 - 8511300

secretariaat apestaart demeierij-po punt nl

Buurtzorg Jong Zaltbommel stad:

Schoolcontactpersoon:  Kaadjel Gangabisoensingh

Van Heemstraweg West 9, 
5301 PA Zaltbommel
06 - 12597553 

06 - 20100885
zaltbommelstad apestaart bzjong punt nl

GGD jeugdgezondheidszorg
Contactoverzicht

Postbus 1120
6501 BC  Nijmegen

088 – 1447400
jgzrivierenland apestaart ggdgelderlandzuid punt nl
planningjgzrivierenland apestaart ggdgelderlandzuid punt nl

Inspectie van Onderwijs Vertrouwensinspecteur van de inspectie Postbus 27303500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl

info apestaart owinsp punt nl

0900 - 1113111

Leerplichtambtenaar Zaltbommel Dhr. E. Levendis J.S. de Jongplein 2,

4001 WG Tiel

Postbus 137, 4000 AC Tiel

06 10 96 19 27

bereikbaar: ma - wo - do

levendis apestaart regiorivierenland punt nl

Kanteel Kinderopvang

Peuterarrangement

Buitenschoolse - en tussenschoolse opvang

Locatiemanager: vacature

Prins Clausstraat 2c

5301 RT Zaltbommel

06 - 36556454 | 
Vacature, BSO coördinator

Karin de Vet | TSO coördinator |

06 - 33319018 | kdvet apestaart kanteel punt nl

Stichting Leergeld Bommelerwaard ondersteunt financieel op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

De inkomensgrens die door Leergeld Bommelerwaard wordt gehanteerd, ligt op 130% van het bijstandsniveau.

 

Stichting Leergeld Bommelerwaard

Zandstraat 3

5301 BT Zaltbommel

 

✆ 06 542 445 08

lgbommelerwaard apestaart gmail punt com

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren