Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Het bestuur

De Franciscusschool is een katholieke school, die samen met vijf andere scholen uit de Bommelerwaard onder het bevoegd gezag staat van ‘Bommelerwijs’, statutair: ‘Stich­ting Rooms Katholiek Onderwijs Bommelerwaard’.

 

Logo Bommelerwijs Het correspondentieadres is:
Bommelerwijs / Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Bommelerwaard

Uitvoerend bestuurders: Dhr. A.E. Blatter en dhr. P.A.M. Ariaans
Bestuursondersteuner: Mevr. I. Joppe-de Lange
Koningskampen 11b
5231 JK Hedel
telefoon: 073 – 5997171

website: www.bommelerwijs.nl

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren