Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

De Medezeggenschapsraad

Waar staat de Medezeggenschapsraad (MR) voor?

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Franciscusschool streeft ernaar om op te treden als partnerraad van de directie, waarbij ze beide het gemeenschappelijke belang van de school behartigen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden.


Wat betekent dit?

De MR is een open aanspreekpunt voor de directie, het team en de ouders. Ze informeert en raadpleegt hen over belangrijke onderwerpen en werkzaamheden.
De belangen van de schoolorganisatie, het team, de ouders en de leerlingen worden te allen tijde meegenomen in het initiatief-, instemmings- en adviesrecht van de MR.
De MR verzamelt informatie, komt met ideeën en brengt (gevraagd en ongevraagd) advies uit. 

 

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel om leerkrachten en ouders de mogelijkheid te geven om mee te denken over het beleid van de school. Dit kan betrekking hebben op diverse onderwerpen. De rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar landelijke afspraken over zijn gemaakt. 

Voor meer informatie kun je terecht op http://www.infowms.nl. 

Ouders kunnen vragen en opmerkingen, waarmee ze niet rechtstreeks naar het team of de directie willen gaan, indienen bij de MR via mr@franciscusschoolzaltbommel.nl.

 

Hoe werkt de MR?

De Medezeggenschapsraad houdt ongeveer 6 vergaderingen per schooljaar. 

Deze vergaderingen beginnen normaliter om 19.00 uur in een open ruimte van de school. 

De vergaderdata zijn te vinden in de jaaragenda van de school. De directie van de school is tijdens de vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden en gaat halverwege de vergadering van tafel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Wil je een vergadering bijwonen als toehoorder? Laat het ons weten!

De samenvatting van de notulen wordt met de ouders gedeeld in de Uitkijkpost via Social Schools. 


Even voorstellen

De MR van de Franciscusschool bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders/verzorgers. Op deze school zijn er vier leden vanuit de ouders (OMR) en vier leden vanuit het team (PMR). Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun ‘achterban’.

 

mr

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren