Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Leerlingenzorg onder schooltijd

Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor
eigen rekening externe hulp (logopedie, remedial teacher, fysiotherapie, kindertherapeut, speltherapeut,
orthopedagoog, psycholoog, etc.) inschakelen om extra zorg voor hun kind(eren) te organiseren.

In dit beleidsplan wordt een algemeen kader en regelgeving beschreven aangaande leerlingenzorg door
externen onder schooltijd. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd versie oktober 2023_v2.logo.pdf

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren