Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Betekenisvol thematisch onderwijs

Ons onderwijs wordt betekenisvol vormgegeven door de opdrachten en activiteiten aan te laten sluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van de leerling. 

Thematisch onderwijs


Het thematisch onderwijs wordt op de Franciscusschool op verschillende manieren vormgegeven, middels Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de onderbouw (groep 1 - 4) en IPC in de bovenbouw (groep 5 - 8).

Ontwikkelingsgericht Onderwijs


Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. De leerkracht ontwerpt thema’s en kernactiviteiten en koppelt daarbij kennis en vaardigheden aan sociaal-culturele activiteiten. Op die manier wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Bij het ontwerpen van spelactiviteiten zoekt de leerkracht naar mogelijkheden, die uitnodigen tot verkenning en expressie. Bij OGO neemt het rollenspel een grote plaats in, omdat kinderen dan spelenderwijs zich leren verplaatsen in andere personen en situaties. De leerkracht verwerkt in de activiteit ook vaak een probleem, zodat de kinderen uitgedaagd worden om een oplossing te zoeken. 

Zone van naaste ontwikkeling

 

International Primary Curriculum (IPC)

 

Ook in de bovenbouw ontwikkelen leerlingen zich in brede zin binnen thema’s die bij hun leefwereld passen. In de bovenbouw wordt voor taal en rekenen wel gebruik gemaakt van methodes. Wereldoriëntatie wordt thematisch vormgegeven volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs met behulp van de methodiek van IPC.ipc

 

De gedachte achter OGO komt sterk overeen met het IPC-curriculum. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke bouwsteen van IPC. Daarom stelt IPC 8 persoonlijke en sociale doelen die de basis vormen voor de ervaringen van de kinderen tijdens de lessen.

 

- Onderzoek
- Aanpassingsvermogen
- Veerkracht
- Moraliteit
- Respectvol gedrag
- Communicatie
- Zorgzaamheid
- Samenwerking


Ook andere principes van OGO staan centraal bij IPC. Denk hierbij aan ontwikkeling met hoge verwachtingen. Dat betekent dat we altijd kijken naar een volgende stap. Er zijn telkens nieuwe dingen te leren. Het gaat om gerichte meerwaarde, niet om het afwerken van lijstjes. Het IPC-onderwijs gaat verder dan kennis en vaardigheden alleen en heeft de algehele ontwikkeling van het kind als basis en houdt deze samen met de school scherp.

Meer lezen over OGO of IPC?

 

OGO

https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php

https://www.de-activiteit.nl/

 

IPC

https://ipc-nederland.nl/

https://wij-leren.nl/buitenschools-leren-ipc-curriculum.php

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren