Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): 

De brede ontwikkeling van het kind staat centraal op onze school!

We doen dat door aantrekkelijk, uitdagend, betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs met een grote betrokkenheid van kinderen.Zone van naaste ontwikkeling

 

Vanuit de onderbouw worden door de hele school elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs ingevoerd.
Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling, dat is het verschil tussen wat een leerling zonder hulp en met hulp kan doen. 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn, die echte kwesties in zich dragen en uitnodigen tot spel en onderzoek. We gebruiken hiervoor actuele thema’s. De leerkracht weet leerprocessen te verbinden aan activiteiten die er voor de kinderen toe doen. We hebben de hele ontwikkeling van het kind op het oog. Als je in de onderbouw meespeelt in het restaurant leer je samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen, een menu samenstellen, hoeveelheden berekenen en nog veel meer.

Ook in de bovenbouw ontwikkelen leerlingen zich in brede zin binnen thema’s die bij hun leefwereld passen. In de bovenbouw wordt voor taal en rekenen wel gebruik gemaakt van methodes. Wereldorëntatie wordt thematisch vormgegeven volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Een thema duurt circa zes tot acht weken. 

 

Meer lezen over ontwikkelingsgericht onderwijs? Kijk dan op volgende websites:

https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php

https://www.de-activiteit.nl/

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren