Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Voortgezet onderwijs (VO)

Na de basisschool stromen leerlingen door naar het voortgezet onderwijs (VO).

Er zijn twee richtingen binnen het voortgezet onderwijs:

1. Algemeen vormend voortgezet onderwijs (havo -  vwo)
2. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo bb - kb - gl - tl)

Beide richtingen worden toegelicht.

 

1. Algemeen vormend voortgezet onderwijs

Leerroute Volledig naam Duur Doorstroom
Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs

5 jaar

Hoger beroeps onderwijs (HBO)

Vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

6 jaar

Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Hoger beroeps onderwijs (HBO)

 

 

 

 

De havo en het vwo bieden algemeen voorbereidend onderwijs aan hun leerlingen. In het derde leerjaar kiezen leerlingen profielen die aansluiten bij studierichtingen van het hoger onderwijs en bepalen daarbij mede het vakkenpakket.

- Cultuur en maatschappij (C&M)
- Economie en maatschappij (E&M)
- Natuur en gezondheid (N&G)
- Natuur en techniek (N&T)

 

Voor het vwo zijn er verschillende schoolsoorten:

- atheneum: vwo-vakken;
- vwo+: vwo-vakken + Latijn;
- gymnasium: vwo-vakken + Latijn en Grieks.

 

Tweetalig onderwijs

Sommige middelbare scholen bieden tweetalig onderwijs (tto). Havo- en vwo-leerlingen volgen dan een deel van de lessen in een andere taal, meestal in het Engels. In de onderbouw wordt minstens 50% van het onderwijs in de andere taal gegeven.

 

Technasium

Havo- en vwo-leerlingen kunnen ook kiezen voor een technasium. Deze scholen stellen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. De nadruk ligt er op het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig zijn voor bètaberoepen.

 

2. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit 4 leerwegen. Aan het einde van het 2e leerjaar kiezen leerlingen voor 1 van deze leerwegen:

 

Leerroute Toelichting Duur Doorstroom
Vmbo-bb of vmbo-basis Leerlingen volgen naast de algemeen vormende (hierna avo-) vakken zo’n 12 uur beroepsgerichte vakken. Er wordt veel kennis en ervaring opgedaan met beroepsgericht leren. 4 jaar Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)
vmbo-kb of vmbo-kader Leerlingen volgen naast de avo-vakken zo’n 12 uur beroepsgerichte vakken. Er wordt veel kennis en ervaring opgedaan met beroepsgericht leren. 4 jaar Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)
Vmbo-gl of vmbo-gemengde leerweg Leerlingen volgen vaak een avo-vak minder dan bij de vmbo-bb en vmbo-kb leerroute. In plaats daarvan wordt 4 uur beroepsgericht onderwijs gevolgd. De avo-vakken zijn van hetzelfde niveau als in de theoretische leerweg. 4 jaar Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)
Vmbo-tl of vmbo-t Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-) vakken. 4 jaar Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)

Verder leren na het vmbo
Alle vmbo-diploma’s geven toegang tot opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen met een vmbo-t-diploma of een vmbo-gl-diploma hebben daarnaast toegang tot de havo. Voorwaarde hiervoor is dat zij zijn geslaagd voor een extra (algemeen vormend) eindexamenvak. 

 

Meer informatie:

 • Meer informatie over het voortgezet onderwijs voor leerlingen en ouders is te lezen in de digitale VO gids of via www.devogids.nl die jaarlijks geactualiseerd wordt.
 • De website www.schoolkeuzehulp.nl:
  • geeft algemene informatie over het voortgezet onderwijs en passend onderwijs
  • heeft een handige zoekfunctie om scholen te vinden
  • presenteert alle vo-scholen in de regio
  • geeft een overzicht van de voorlichtingsbijeenkomsten van de voortgezet onderwijsscholen
  • geeft informatie over de aanmeldprocedure en eventuele loting 
 • Via de website van ouders en onderwijs is

 

Bron:

https://www.nuffic.nl/onderwijssystemen/nederland/basis-en-voortgezet-onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-vmbo-in-elkaar

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren