Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Stichting Leerkracht

Sinds schooljaar 2018 - 2019 werkt ons team met de methodiek van de leerKRACHT. Onder begeleiding van een expertcoach heeft ons team leren werken volgens deze methodiek waarbij "elke dag een beetje beter" de norm is. Zo kan de school duurzaam beter worden en het onderwijs aan onze leerlingen versterken.

 

Dit wordt gedaan vanuit vier kernwaarden:


-   Voor de leerling
-   Vertrouwen in de kracht van leraren 
-   Elke dag samen een beetje beter
-   Duurzame verandering

 

instrumenten Stichting LeerKRACHT

De volgende vier instrumenten zijn de basis van de leerKRACHT-aanpak:

-   Bordsessies: effectieve korte werksessies mbv een whitebord
-   Gezamenlijke lesontwerpen: vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse praktijk
-   Lesbezoek en feedback geven: of de effecten op de leerlingen behaald worden
-   Stem van de leerling, mbv verschillende werkvormen geven leerlingen feedback en doen suggesties voor verbeteringen

 

Met behulp van een verbeterbord en verschillende methodieken worden leerlinggerichte doelen opgesteld en leerkrachtgerichte acties gezamenlijk afgesproken om deze doelen te bereiken.

 

Meer informatie over Stichting LeerKRACHT is te vinden op de volgende site: www.stichting-leerkracht.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren