Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Talentgroep

De talentgroep


 Al jaren bestaat ‘de Talentgroep’ op onze school: in deze groep wordt een selectie van leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in perioden van zes weken uitgedaagd op specifieke terreinen als rekenen en wiskunde, taal, techniek, Mandarijn (Chinees)  en creativiteit. Zij worden begeleid door de meer- en hoogbegaafdheidspecialist.

In deze wisselende groepen worden leerlingen op hun terrein extra geprikkeld m.n. op het gebied van plannen, initiatieven nemen, samenwerken, redeneren en presenteren.

 

In hun eigen groep kunnen leerlingen op gezette tijden hier vervolg aan geven, via het softwareprogramma ‘Plannex’. Hier wordt gewerkt vanuit de Taxonomie van Bloom, waarbij voor meer- en hoogbegaafde leerlingen opdrachten staan die ze uitdagen om te evalueren, analyseren en creëren. Ook maakt de school gebruik van de Pittige Plustorens, waarin kinderen zelfstandig, of in groepjes, aan de slag gaan met opdrachten die uitnodigen om hun creatieve intelligentie in te zetten.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren