Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.


Vijf stappen
Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval de volgende stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren
Afwegingskader
Sinds 1 januari 2019 wordt van professionals, dus ook teamleden van onze school, verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Er is een  afwegingskader opgesteld voor het basisonderwijs waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

 

Onze interne begeleiders zijn geschoold als "aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling" en gecertificeerd via de Landelijke Vereniging aandachtsfunctionarissen.

 

5) Protocol Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld versie 08-2023.pdf

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren