Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Kwaliteitsonderzoek

Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMKPO)

 

De school onderzoekt op verschillend manieren of zij goed bezig is met de primaire opdracht om goed onderwijs te bieden. Een onderdeel van de kwaliteitssystematiek is het uitvoeren van een jaarlijks onderzoek naar de sociale veiligheid bij leerlingen van groep 6 - 7 - 8 en een twee-jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en teamleden. We gebruiken hiervoor de systematiek van hiervoor het webbased kwaliteitsinstrument van “Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs” (WMKPO). De rapportages worden gebruikt om onze successen te vieren maar ook om verbeteracties te benoemen zodat we "iedere dag samen een beetje beter worden". Ook worden de rapportages gebruikt om input te geven bij de tot standkoming van het nieuwe schoolplan 2019 – 2023. De gehanteerde vragenlijsten is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

 

De tevredenheidsonderzoeken zijn in april 2023 uitgevoerd en de sociale veiligheid in maart 2023.

Lees hier de samenvatting van de onderzoeken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren