Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Kwaliteitsonderzoek

Uitgevoerde vragenlijsten WMKPO november 2018:

1.       Vragenlijst ouders

2.       Vragenlijst leerlingen

3.       Vragenlijst teamleden

 

Onze school voert 2-jaarlijks tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen, ouders en teamleden en gebruikt hiervoor het webbased kwaliteitsinstrument van “Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs” (WMKPO).

In november 2018 heeft het meest recente tevredenheidsonderzoek plaats gevonden.

De rapportages worden gebruikt om onze successen te vieren maar ook om verbeteracties te benoemen zodat we "iedere dag samen een beetje beter worden". Ook worden de rapportages gebruikt om input te geven bij de tot standkoming van het nieuwe schoolplan 2019 – 2023.

De gehanteerde vragenlijsten is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Lees hier verder.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren