Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Zorgstructuur

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen. Zij zorgt ervoor dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte bij de juiste specialist terechtkomt. Ze overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij heeft een signalerende en coachende rol richting leerkrachten. Binnen onze school is de standaard: handelings- en resultaatgericht werken. 

 

Basisondersteuning
Hierbij staan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal: Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?

Er wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Er wordt gewerkt met groepsplannen. Binnen het handelingsgericht werken worden ouders vanaf het begin bij het proces betrokken. Voor uitgebreide informatie en de opzet van onze zorgstructuur verwijzen we naar de Jaarkalender en schoolgids Franciscus 2021-2022.pdf

 

Specialistenteam

Trots zijn wij op ons specialistenteam! We hebben de volgende deskundigen in huis:

 

- Interne begeleiders

- Remedial teachers

- Gedragsspecialisten

- Motorische Remedial Teaching

- Schrijfmotoriek

- Rekenspecialist

- ICT coördinatoren

- Taal - en leesspecialist

- Specialist Jonge Kind

- Specialist Ontwikkelings Gericht Onderwijs

- Muziekdocent

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren