Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Ouderhulp

Onze school maakt dankbaar gebruik van de hand- en spandiensten van ouders.

Vanwege ons ontwikkelingsgericht onderwijs zijn wij altijd op zoek naar ouders die iets voor onze school kunnen betekenen. Dat kan zijn in de vorm van een presentatie in de klas over hun beroep of talenten of een bezoek aan het werk of bedrijf mogelijk te maken zodat onze leerlingen uit eerste hand geïnformeerd worden.

 

Anderzijds doen we ook een beroep op ouders bij allerlei activiteiten in of buiten de school zoals vervoer naar een activiteit, hulp bij diverse grote activiteiten zoals de Koningsspelen.

Iedere klas maakt gebruik van klassenouders die de leerkracht ondersteunt met hand - en spandiensten. Te denken valt aan: bibliotheek boeken wisselen, juffen- of meesterdag organiseren, aankleding klas verzorgen, moestuinhulp organiseren etc.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren