Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Aanmelden

Informatieflyer voor ouders

Dat kinderen met plezier naar school gaan is belangrijk. Een blij kind leert makkelijker, is gemotiveerder en werkt beter samen met andere kinderen. In deze flyer leggen we uit hoe we hier samen aan kunnen werken.

 

Katholieke identiteit

Wij zijn een katholieke school waar veel aandacht wordt geschonken aan de overdracht van christelijke waarden en normen op basis van wederzijds respect tussen leerkracht, leerlingen en ouders. Respect, veiligheid en een open houding behoren tot onze kernwaarden. We zijn een school met sfeer, vieringen en tradities, waar wij samen met de kinderen vorm aan geven. We willen een school zijn waar gelijkheid voorop staat. We staan open voor iedereen, ongeacht herkomst of levensovertuiging en we zijn oprecht geïnteresseerd in hem of haar; we laten iedereen in zijn of haar waarde. Ouders en leerlingen dienen onze katholieke identiteit en onderwijsactiviteiten te respecteren, hiervoor tekenen ouders op het aanmeldformulier. Het is goed dat ouders zich realiseren dat al onze leerlingen deelnemen aan onze onderwijsactiviteiten die onze katholieke identiteit vormgeven, ongeacht hun eigen geloofsovertuiging.

 

Aanmelden

Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen aangemeld worden. Ouders / verzorgers worden van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school. Ouders krijgen hierbij het aanmeldformulier uitgereikt.

Iedere maand organiseren wij informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders, van 11.00 uur tot 12.00 uur, de data zijn:

 

maandag 11 september 2023 
donderdag 5 oktober 2023 
maandag 13 november 2023
donderdag 14 december 2023 
maandag 15 januari 2024
donderdag 29 februari 2024 
maandag 11 maart 2024
maandag 8 april 2024
donderdag 16 mei 2024
donderdag 13 juni 2024

 

Het is ook mogelijk om individueel een afspraak te maken, waarna u ook het aanmeldformulier ontvangt.

 

Bent u al ouder op onze school en wilt u een aanmeldformulier voor een ander kind, stuur dan een Social Schoolsbericht naar Danielle van Wel (administratie) of een email naar d punt wel apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl

 

Aanmelden voor de bijeenkomst of het maken van een afspraak kan door een e-mail te sturen naar info apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl of te bellen naar 0418 – 512135.

Bezoekadres voor de rondleiding: Klipperstraat 1, 5301 TR Zaltbommel.

 

Verhuizing of wisseling van school:

Voor informatie en aanmelding van leerlingen vanwege verhuizing naar Zaltbommel of wisseling van school in Zaltbommel maken we eerst een afspraak met ouders. We inventariseren de onderwijsbehoefte van de leerling en bekijken samen met de interne begeleider of onderbouw- of bovenbouwcoördinator óf en in welke groep een passend onderwijsaanbod geboden kan worden. Ook zal er na toestemming van de ouders contact opgenomen worden met de huidige basisschool om een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerling. Wij beoordelen bij iedere aanvraag of we aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen in combinatie met de bestaande groepen. Meerdere perspectieven worden hierin meegenomen zoals:

- het aantal leerlingen in de klas

- het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

- het aantal leerlingen met een ondersteuningsarrangement

- de ondersteuningsbehoefte van de potentiële leerling

- de groepsdynamiek in de beoogde groep

- de ervaring van de leerkracht.

Wij zullen al deze perspectieven meenemen bij de besluitvorming een leerling die naar Zaltbommel verhuisd te plaatsen. Dat geldt ook voor leerlingen die om andere redenen van school willen wisselen in Zaltbommel. De beslissing voor aanname van een instromende leerling berust bij de directeur. Voor een afspraak kan contact opgenomen worden met de directeur: Mirjam Dierick via directie apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren