Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Voorlichting voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Veel kinderen maken in groep 8 de keuze voor een middelbare school. Om een goede keuze te maken is het fijn om verschillende middelbare scholen te bezoeken. Van verschillende middelbare scholen krijgen wij informatie omtrent open (les)dagen of andere kennismakingsmomenten. Deze informatie delen wij vervolgens met u via deze pagina, de pagina wordt continue voorzien van de nieuwste informatie.


Leerroutes

Het voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende leerroutes. Hieronder staan de leerroutes genoemd en onderstaande afbeeldingen zijn deze schematisch weergegeven.

 

Inline image

 

VWO - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

       Atheneum 

      Gymnasium (Grieks en Latijn)


HAVO - hoger algemeen voortgezet onderwijs


VMBO - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

      TL, VMBO theoretische leerweg

      GL, VMBO gemengde leerweg
      KB, VMBO kaderberoepsgerichte leerweg.
      BB, VMBO basisberoepsgerichte leerweg

 

 

 

Overzicht middelbare scholen in de omgeving, inclusief site en toegevoegde nieuwsbrieven.

 

Zaltbommel

 

- Het Cambium, locatie Buys Ballot. (TL t/m VWO)

Belangrijke data Cambium

Flyer voorlichtingsavonden

 

- Het Cambium, locatie de Waard. (KB en BB)

Belangrijke data Cambium

Flyer voorlichtingsavonden

 

Aanmelden 7 en 8 maart Cambium College

Wij stellen leerlingen van groep 8 in de gelegenheid zich persoonlijk aan te komen melden voor de brugklas:

 

·         Op maandag 7 maart a.s. zijn leerlingen van groep 8 en ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom tussen 16.00- 20.30 uur. Er is geen afspraak nodig.

·         Op dinsdag 8 maart a.s. zijn leerlingen van groep 8 en ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom tussen 16.30-20.30 uur. Er is geen afspraak nodig.

 

Beide locaties zijn open voor aanmelden.

 

Ouders en leerlingen kunnen het aanmeldformulier via de website downloaden en meenemen naar onze school tijdens de aanmelddagen, maar zij hebben ook de mogelijkheid het formulier bij onze receptie op te halen.

Mochten ouders verhinderd zijn dan kunnen zij het formulier opsturen of afgeven bij onze receptie.

 

- De Brug, praktijkonderwijs

Voorlichtingsavond De Brug

 

's Hertogenbosch

- Van Maerlant (KB en TL)

Informatie Van Maerlant

Open huis Van Maerlant

Flyer Van Maerlant

 

- Het Pierson (TL, HAVO, VWO)

Online open dag Pierson 29 januari

Brugklasinformatie

 

- Stedelijk gymnasium (Gymnasium)

Informatiefolder 

Poster open dag

 

- Sint-Janslyceum

 

- Yuverta

Flyer Yuverta


Andel
- Prinsentuin (BB, KB en TL)

Informatiebrief ouders

Flyer Prinsentuin

 

 

Geldermalsen 

- Ida Gerhardt Academie (TL, HAVO, VWO)

 

- Lingeborgh (VMBO, HAVO/VWO)

 

 

Culemborg 

- KWC ( praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO)

Kids master classes KWC (inschrijven vanaf 15 september)

Speeddaten KWC (28 januari)

 

- Lek en Linge (BB, KB, TL, HAVO, VWO)

Belangrijke data Lek en Linge

 

Tiel

- Lingecollege

Flyer belanrijke data

 

Aanvullende informatie:

 

Prinsentuin

Op het Prinsentuin leer je door te doen en te ervaren. De school is ruim opgezet maar niet te groot. Persoonlijke aandacht is belangrijk. Bloemwerk, gezonde dieren, mens en gezondheid, sport en beweging zijn onder andere leerroutes die gekozen kunnen worden.

 

Ida Gerhardt Academie

De Ida Gerhardt Academie staat voor persoonlijk onderwijs. Zo wordt er lesgegeven in kleine klassen en zijn de klassen ingedeeld op tempo en niveau. De belangstelling voor deze school is groot, dus reserveer tijdig. Met een reservering wordt u geïnformeerd over de informatiedagen. 


Lingeborgh
De Lingeborgh beschikt over de brugklassen BB, KB, TL, TL/HAVO, HAVO, HAVO/VWO. Het eerste jaar gaan de leerlingen naar de burgklaslocatie. Het onderwijsaanbod is vanaf klas 2 (VWO) en klas 3 (HAVO) in samenhang met het Lek en Linge in Culemborg. De Lingeborgh biedt voor jonge leerlingen of leerlingen die veel lesstof hebben gemist een tussenjaar aan. 

 

Lek en linge

Op het Lek en Linge zijn er veel verschillende mogelijkheden: vmbo, havo, atheneum, gymnasium, uitstelkeuzeklas of de vrijeschoolleerroute (TL, HAVO, VWO). In het schema omtrent het onderwijsaanbod staan de verschillende mogelijkheden aangegeven. Het eerste jaar gaan de leerlingen naar de brugklaslocatie. Binnen het Lek en Linge is ook de optie voor tweetalig onderwijs (t) voor de afdelingen HAVO en VWO.  

 

KWC

Het KWC biedt alle afdelingen van het voortgezet onderwijs aan. Op elke afdeling kun je tweetalig onderwijs (TTO) volgen. Ook bieden zij Agora onderwijs aan voor het VMBO, HAVO en VWO. 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren