Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Voorlichting voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Veel kinderen maken in groep 8 de keuze voor een middelbare school. Om een goede keuze te maken is het fijn om verschillende middelbare scholen te bezoeken. Van verschillende middelbare scholen krijgen wij informatie omtrent open (les)dagen of andere kennismakingsmomenten. Deze informatie delen wij vervolgens met u.


Leerroutes

Het voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende leerroutes. Hieronder staan de leerroutes genoemd en onderstaande afbeeldingen zijn deze schematisch weergegeven.

 

Inline image

 

x


VWO - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Atheneum 

Gymnasium (Grieks en Latijn)


HAVO - hoger algemeen voortgezet onderwijs


VMBO - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

GL, VMBO gemengde leerweg
TL, VMBO theoretische leerweg.
KB, VMBO kaderberoepsgerichte leerweg.
BB, VMBO basisberoepsgerichte leerweg

 

 

 

Overzicht middelbare scholen in de omgeving

 

Zaltbommel

- Het Cambium, locatie Buys Ballot. (TL t/m VWO)

- Het Cambium, locatie de Waard. (KB en BB)

 

Aanvullende informatie Cambium:

 

Het is nog de vraag of we alle bijeenkomsten door kunnen laten gaan en hoe we die organiseren. U
ontvangt t.z.t. meer informatie dan wel uitnodigingen van ons over de verschillende activiteiten.

 •  Op maandag 2 & dinsdag 3 november 2020 zijn de voorlichtingsavonden voor de ouders van
  groep 8-leerlingen. Beide voorlichtingsavonden starten om 19.30 uur.
 • Op woensdag 18 en 25 november 2020 houden we op locatie Buys Ballot onze Cambium
  Experience. Voor locatie De Waard vinden deze dagen plaats op woensdag 10 & 24 februari
  2021. Leerlingen van groep 8 kunnen zich hiervoor inschrijven. De informatie verschijnt
  binnenkort al op onze website, maar u ontvangt hier per locatie nog aanvullende informatie
  over.
 • Op vrijdag 5 februari 2021 is er van 18.30 uur tot 21.00 uur Open Huis op beide locaties van
  Cambium College.
 • Op 3 maart 2021 organiseert het Cambium College voor ouders van groep 8 leerlingen tussen
  9.00-11.00 uur een meeloopochtend op de locatie De Waard. Ook organiseren we op deze dag
  op onze locatie De Waard de snuffelstage voor groep 8 leerlingen. Meer informatie hierover
  volgt begin volgend jaar.
 • De inschrijving voor nieuwe brugklasleerlingen vindt plaats op 8 & 9 maart 2021.
  Op maandag 8 maart van 16.00 uur tot 20.30 uur en op dinsdag 9 maart van 18.30-20.30 uur.
  Deze twee momenten vinden plaats op beide locaties.
 • Op woensdagmiddag 16 juni 2021 is op beide locaties de kennismakingsdag voor de nieuwe
  brugklasleerlingen.

Wij zullen de komende tijd per activiteit bekijken wat mogelijk is conform de RIVM-richtlijnen. Wij
zullen u hierover informeren en actuele informatie wordt ook kenbaar gemaakt via onze
website: https://cambiumcollege.nl/

 

- De Brug, praktijkonderwijs

Uitnodiging voorlichtingsavond De Brug

 

's Hertogenbosch

- Van Maerlant (KB en TL)

Informatie Open huis

 

- Het Pierson (TL, HAVO, VWO)

- Stedelijk gymnasium (Gymnasium)

- Sint-Janslyceum

 

Uitnodiging Meet & greet


Andel
- Prinsentuin (BB, KB en TL)

 

Alternatieve open dagen Curio Prinsentuin

 

Geldermalsen 

- Ida Gerhardt Academie (TL, HAVO, VWO)

- Lingeborgh (VMBO, HAVO/VWO)

 

Uitnodiging informatieavond de Lingeborgh

 

Nieuwsbrief Lingeborgh

 

Culemborg 

- KWC ( praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO)

 

Uitnodiging open lesmiddagen KWC

 

Extra nieuwsbrief online openhuis

 

Nieuwsbrief tweetalig onderwijs en gymnasium

 

- Lek en Linge (BB, KB, TL, HAVO, VWO)

 

- Prinsentuin

Op het Prinsentuin leer je door te doen en te ervaren. De school is ruim opgezet maar niet te groot. Persoonlijke aandacht is belangrijk. Bloemwerk, gezonde dieren, mens en gezondheid, sport en beweging zijn onder andere leerroutes die gekozen kunnen worden.


Agenda: https://www.curio.nl/vmbo/agenda/agenda-curio-prinsentuin-andel


Ida Gerhardt Academie

De Ida Gerhardt Academie staat voor persoonlijk onderwijs. Zo wordt er lesgegeven in kleine klassen en zijn de klassen ingedeeld op tempo en niveau. De belangstelling voor deze school is groot, dus reserveer tijdig. Met een reservering wordt u ge├»nformeerd over de informatiedagen. 


Lingeborgh
De Lingeborgh beschikt over de brugklassen BB, KB, TL, TL/HAVO, HAVO, HAVO/VWO. Het eerste jaar gaan de leerlingen naar de burgklaslocatie. Het onderwijsaanbod is vanaf klas 2 (VWO) en klas 3 (HAVO) in samenhang met het Lek en Linge in Culemborg. De Lingeborgh biedt voor jonge leerlingen of leerlingen die veel lesstof hebben gemist een tussenjaar aan. 


Belangrijke data: https://www.lekenlinge.nl/geldermalsen/belangrijke-data

 

Lek en linge

Op het Lek en Linge zijn er veel verschillende mogelijkheden: vmbo, havo, atheneum, gymnasium, uitstelkeuzeklas of de vrijeschoolleerroute (TL, HAVO, VWO). In het schema omtrent het onderwijsaanbod staan de verschillende mogelijkheden aangegeven. Het eerste jaar gaan de leerlingen naar de brugklaslocatie. Binnen het Lek en Linge is ook de optie voor tweetalig onderwijs (t) voor de afdelingen HAVO en VWO.  


Belangrijke data: https://www.lekenlinge.nl/culemborg/belangrijke-data 


KWC

Het KWC biedt alle afdelingen van het voortgezet onderwijs aan. Op elke afdeling kun je tweetalig onderwijs (TTO) volgen. Ook bieden zij Agora onderwijs aan voor het VMBO, HAVO en VWO. 

  

Belangrijke data: https://www.kwc-culemborg.nl/Groep_7/8/Belangrijke_data

 

Interesse? Dan is het wellicht leuk om deel te nemen aan de Kids Master Classes op 7 en 14 oktober. Inschrijven kan via de website vanaf 16 september.

 

Lingecollege

Informatiebrief Lingecollege

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren