Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Voorlichting voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Via dit tabblad op onze website willen we ouders informeren over de adviesprocedure voortgezet onderwijs en de nieuwe tijdsplannning die daar bijhoort. Via subtabbladen worden ouders geïnformeerd over ons onderwijsstelsel, de verschillende leerroutes, de adviesprocedure en de vo-scholen in en rondom Zaltbommel.

 

1. We hebben een routekaart van het Nederlands onderwijsstelsel gepubliceerd.

2. We hebben de verschillende leerroutes beschreven.

3. We hebben een infographic gemaakt met een verkorte visuele presentatie van de adviesprocedure.

4. We hebben de adviesprocedure beschreven die eigenlijk al begint in groep 6 door ontwikkelgesprekken te voeren met leerling en ouders. Door met elkaar de stand van zaken en de gewenste richting te bespreken wordt het voor de leerling ook duidelijk welke aandachtspunten er nog zijn en waar aan gewerkt kan worden. Verder beschrijven we welke factoren meegewogen worden bij het samenstellen van het schooladvies en wie daar bij betrokken zijn.

5. We hebben een overzicht gemaakt van de scholen in onze omgeving met contactgegevens.

 

Op 10 oktober 2023 wordt er voor ouders van de groepen 7 en 8 een ouderavond rondom de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gehouden. Ouders van de groepen 6 zijn ook van harte welkom! Meer informatie volgt via de Uitkijkpost!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren