Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Informatievoorziening geschieden ouders

Informatievoorziening gescheiden ouders

 

Steeds meer kinderen op onze school hebben hebben een thuissituatie waarbij de ouders niet meer bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.

 

Om misverstanden te voorkomen hebben wij in het protocol Protocol informatieplicht gescheiden ouders beschreven hoe de communicatie geregeld is. 

 

Wat is wettelijk geregeld?

 

Ouders met ouderlijk gezag: Wanneer ouders gescheiden zijn behouden beide ouders in de regel het ouderlijk gezag over hun kind en krijgen beide ouders informatie over de schoolse vorderingen van hun kind.

Ouder zonder ouderlijk gezag: Als een van de ouders geen gezag heeft zal de ouder die wel het ouderlijk gezag heeft de andere ouder moeten informeren over belangrijke zaken die het kind betreffen. De ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie over het kind van school maar deze zal hier zelf om moeten vragen. De school heeft in dit geval geen actieve informatieplicht. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben hebben een beperkt recht op informatie over hun kind, het gaat hierbij alleen om informatie over belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventuele sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. 

Kind niet erkend: Blijkt uit het gezagsregister of uit een uitspraak van de rechtbank dat de vader het kind niet erkend heeft dan is er ook geen informatierecht voor deze ouder.

 

Praktische zaken:

Beide ouders met ouderlijk gezag worden uitgenodigd voor ouderavond, rapportgesprekken en andere activiteiten.

Indien ouders een tweede exemplaar willen, geven ze dat aan bij de leerkracht en komen zelf die informatie op school afhalen. Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind verwachten we dat beide ouders samen de ouderavond bezoeken. Hoewel we het betreuren als ouders niet gezamenlijk komen kan bij wijze van uitzondering een apart gesprek gevraagd worden waarbij de leerkracht bepaalt wanneer dat in zijn of haar agenda past. De rapportmap wordt persoonlijk meegegeven aan de leerling. We gaan ervanuit dat beide ouders deze map te lezen krijgen. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden dan kan een kopie opgevraagd worden voor de andere ouder. De school is geen gesprekspartner tussen beide ouders. Nieuwe partners van de ouders zijn geen gesprekspartners voor de leerkracht of de school. Gesprekken vinden plaats met alleen de ouders met ouderlijk gezag, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt door beide ouders.

 

Lees hier het protocol "Protocol informatieplicht gescheiden ouders 11-2018.pdf.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren