Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Documenten

 

Onderwerpen: Documenten:
Verzuimprotocol Verzuimprotocol_Leerplicht_2020 versie 25052021.pdf
Verlof onder schooltijd Leerplicht Verlof onder schooltijd
Verlofformulier Verlofformulier
Protocol grensoverschrijdend gedrag protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol informatieplicht gescheiden ouders protocol informatieplicht gescheiden ouders
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Gedragscode Franciscusschool gedragscode
CAO PO 2021 CAO Primair Onderwijs 2021
Schoolgids 2021 - 2022 Definitieve versie 5-7-2021 Schoolgids schooljaar 2021-2022 .pdf
Informatiebrief Privacy en AVG ouders informatiebrief privacy en informatiebeveiliging voor ouders
Informatie over hoofdluis Hoofdluis informatie RIVM
Protocol social media Bommelerwijs Social Media Protocol Bommelerwijs
School ondersteuningsplan

School Ondersteuningsplan

Protocol vervanging

Protocol vervanging Franciscusschool

Oudergids KiVa

Oudergids KiVa

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren