Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Documenten

 

Onderwerpen: Documenten:
Verlofregeling  verlofregeling
Verlofformulier formulier verlofaanvraag
Protocol grensoverschrijdend gedrag protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol informatieplicht gescheiden ouders protocol informatieplicht gescheiden ouders
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Gedragscode Franciscusschool gedragscode
CAO PO 2018- 2019 CAO Primair Onderwijs
Hitteprotocol hitteprotocol
Schoolgids 2018 - 2019 schoolgids schooljaar 2018 - 2019
Informatiebrief Privacy en AVG ouders informatiebrief privacy en informatiebeveiliging voor ouders februari 2019.pdf
Inschrijfformulier nieuwe leerlingen inschrijfformulier definitief versie 1-08-2018.pdf

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren