Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Documenten

 

Onderwerpen: Documenten:
Verlofregeling  verlofregeling
Verlofformulier formulier verlofaanvraag
Protocol grensoverschrijdend gedrag protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol informatieplicht gescheiden ouders protocol informatieplicht gescheiden ouders
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Gedragscode Franciscusschool gedragscode
CAO PO 2018- 2019 CAO Primair Onderwijs
Hitteprotocol hitteprotocol
Schoolgids 2020 - 2021 Schoolgids schooljaar 2020-2021
Informatiebrief Privacy en AVG ouders informatiebrief privacy en informatiebeveiliging voor ouders
Inschrijfformulier nieuwe leerlingen inschrijfformulier
Informatie over hoofdluis https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal
Protocol social media Bommelerwijs Social Media Protocol Bommelerwijs
School ondersteuningsplan

School Ondersteuningsplan

Protocol vervanging

Protocol vervanging Franciscusschool

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren