Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Documenten

 

Onderwerpen: Documenten:
Verzuimprotocol Verzuimprotocol_Leerplicht_2020 versie 25052021.pdf
Verlof onder schooltijd Leerplicht Verlof onder schooltijd
Verlofformulier Verlofformulier
Protocol grensoverschrijdend gedrag protocol grensoverschrijdend gedrag
Protocol informatieplicht gescheiden ouders protocol informatieplicht gescheiden ouders
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Gedragscode Franciscusschool gedragscode
CAO PO 2022 CAO-PO-2022-2023
Schoolgids 2023 - 2024 Schoolgids 2023-2024
Informatiebrief Privacy en AVG ouders informatiebrief privacy en informatiebeveiliging voor ouders
Informatie over hoofdluis Hoofdluis informatie RIVM
Protocol social media Bommelerwijs Social Media Protocol Bommelerwijs
Protocol vervanging

Protocol vervanging Franciscusschool

Oudergids KiVa

Oudergids KiVa

Hitteprotocol

Hitteprotocol 08-2018.pdf

Ouderbrochure International Primary Curriculum (IPC)

oudergids IPC

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

Protocol medisch handelen

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren