Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Verlofregeling

De gemeente Zaltbommel en Maasdriel en de schooldirecties van de scholen gaan de regels van de leerplicht strikter hanteren. Zij willen hiermee verschillen tussen scholen voorkomen en streven naar (rechts)gelijkheid voor alle ouders en verzorgers. De leerplichtwet garandeert dat uw kinderen recht hebben op onderwijs. Het recht van kinderen op onderwijs brengt voor de ouders of verzorgers de plicht mee om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook naar school gaan en aanwezig zijn. Dit houdt ook in dat bij afwezigheid van kinderen door ziekte en omstandigheden de ouders zich aan bepaalde regels moeten houden. De schooldirecties zijn gebonden aan de verlofregels en zijn verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Zowel ouders/verzorgers als schooldirecties zijn strafbaar als ze de regels van de leerplichtwet overtreden. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving hiervan.

 

Religieuze verplichtingen
Voor de leerling die religieuze verplichtingen moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op extra verlof. Hierbij geldt dat er in principe één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen dit tenminste twee dagen voorafgaand te melden bij school.

 

Verlof vanwege de specifieke aard van het beroep (artikel 11 f LeerPlichtWet)
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe niet toegestaan. In zeldzame gevallen kan een leerling eenmaal per schooljaar verlof krijgen van maximaal 10 dagen om, buiten de schoolvakanties, op vakantie te gaan door het specifieke beroep van één van de ouders. Dit verlof kan niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Bij het begrip "specifieke aard van het beroep" moet voornamelijk gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werk in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Ouders dienen aan te tonen dat vakantie in alle schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Bezettingsproblemen van de werkgever zijn geen reden voor verlof buiten de vakantieperiodes om.

 

Extra verlof tot en met tien dagen kan aangevraagd worden bij de schooldirectie. Aanvragen voor meer dan tien dagen lopen via de leerplichtambtenaar van de gemeente Zaltbommel. Het aanvragen van extra verlof / vakantieverlof dient in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren, uiterlijk 6 weken voor de gewenste datum. Dit omdat de schooldirectie en/of leerplichtambtenaar zorgvuldig uw aanvraag moet beoordelen en gehouden is aan bepaalde termijnen. U kunt binnen deze 6 weken nog bezwaar maken, mocht uw aanvraag worden afgewezen.

 

Gewichtige omstandigheden (artikel 11 g LeerPlichtWet)
Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties waarvan de oorzaken buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Meestal zal het verlof beperkt blijven tot één of enkele dagen. De aanvraag moet voorzien zijn van achterliggende bewijsstukken. Extra verlof kan worden toegewezen bij:

 • Verhuizing
 • Bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
 • Begrafenis van bloed- of aanverwanten
 • Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- en of aanverwanten
 • Viering van 12½ - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten

 

In de volgende gevallen wordt er geen extra verlof toegekend:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen.
 • Omdat al tickets gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Vakantiespreiding.
 • Verlof van een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn (bijvoorbeeld in verband met een andere vakantieregio).
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Samen reizen/ in convooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan.
 • Kroonjaren.
 • Sabbatical.
 • Wereldreis/verre reis.

Aanvragen verlof
Download hier het verlofformulier.

Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de gastvrouwen.

De aanvraag kan voorzien van schriftelijke verklaring(en) ingeleverd worden bij

- de leerkracht of de conciërge

- digitaal toesturen naar directie apestaart franciscusschoolzaltbommel punt nl


Meer informatie over de leerplichtwet?

Download hier de verlofregeling

Kijk dan op de website van de afdeling leerplicht gemeente Zaltbommel:

https://www.regiorivierenland.nl/wat-is-contractgestuurde-dienstverlening/wat-doet-regio-rivierenland-op-het-gebied-van-leerplicht.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren