Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Pedagogisch klimaat

Kiva logo

Onze school is niet alleen een fijne school maar ook een veilige school. Wij besteden veel tijd en aandacht aan veiligheid. Problemen tussen kinderen proberen we te voorkomen en ruzie’s en conflicten lossen we samen op. Wij werken met twee programma’s, namelijk “Koffer vol sfeer” en “KIVA”. Dit zijn preventieve programma’s die schoolbreed ingezet worden om de sociale veiligheid te versterken en het pesten tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij de "zilveren en gouden weken" en "Klassekracht" activiteiten om samen met de leerlingen voor een fijn klimaat in de klas en op school te zorgen. 

 

Monitoring

Een keer per jaar vullen de leerlingen van de groepen 6 - 7 - 8 een vragenlijst in over sociale veiligheid op school. De uitkomsten van deze geaccrediteerde vragenlijst wordt anoniem gedeeld met de Inspectie voor het Onderwijs.

Twee keer per jaar vullen leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 de KiVa monitor in. Deze monitor geeft inzicht in het sociale netwerk in de klas en wordt gebruikt door de leerkracht om gerichte activiteiten in te zetten.

 

Schoolregels

Op school hanteren we een aantal schoolregels. Middels posters worden de regels zichtbaar in de school. Onderstaand de verzamelposter.

Kiva regels verzamelposter

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren