Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Pedagogisch klimaat

Kiva logo

Onze school is niet alleen een fijne school maar ook een veilige school. Wij besteden veel tijd en aandacht aan veiligheid. Problemen tussen kinderen proberen we te voorkomen en ruzie’s en conflicten lossen we samen op. Wij werken met twee programma’s, namelijk  “Koffer vol sfeer” en “KIVA”. Dit zijn preventieve programma’s die schoolbreed ingezet worden om de sociale veiligheid te versterken en het pesten tegen  te gaan. Twee keer per jaar vullen leerlingen vanaf groep 3 de KIVA monitor in, de uitkomsten gebruiken we voor verbeteracties in de school en in de groep. 

Op school hanteren we een aantal schoolregels. Middels posters worden de regels zichtbaar in de school. Onderstaand de verzamelposter.

Kiva regels verzamelposter

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren