Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Katholieke identiteit

De Franciscusschool is een katholieke school met een open karakter. Alle kinderen zijn welkom, on­ge­acht ge­loof, ras of le­vens­over­tuiging. We leren de kinderen om, met aandacht voor ieders waarden en normen, respectvol met elkaar om te gaan.
In de groepen 1 t/m 4 besteden we daar aandacht aan door in de thema's levensbeschouwelijke onderwerpen te verwerken.
In de groepen 5 t/m 8 is er naast projecten rondom Kerst en de Vastentijd, aandacht voor Bijbelverhalen, andere Christelijke feesten, Islamitische feesten en overige wereldgodsdien­sten. Deze worden zoveel mogelijk ingebed in de bestaande thema’s.

Jaarlijks wordt er in overleg met een identiteitsbegeleider een jaarprogramma opgesteld met levensbeschouwelijke thema’s, zoals een Vastenactie thema.
We creëren een sfeer waarbinnen ieder kind zich veilig voelt en de ruimte en de kans krijgt zich zo opti­maal moge­lijk te ont­wikkelen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren