Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

KIVA nieuws

KiVa

De school maakt gebruik van de methode KiVa en de methodiek van "de koffer vol sfeer". kiva


KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school  verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. In  voorkomende gevallen wordt er met behulp van een steungroep ingezet op het verbeteren van het welzijn van een individuele leerling. In de KiVa monitor houden we de resultaten bij.

 

KiVa heeft speciaal voor ouders een oudergids ontwikkeld. Hierin kunt u lezen wat u kunt doen als uw kind pest of wordt gepest.

 

Oudergids KIVA

 

 

Schoolregels

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. We mogen rekenen op de steun van een betrokken medezeggenschapsraad en ouderraad. 


Schoolbreed hebben we vijf regels opgesteld voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Iedere regel staat met regelmaat schoolbreed centraal:

 

- Ik loop door de gang

- Ik werk rustig op de gang

- Ik heb respect voor de ander

- Ik laat mijn werkplek netjes achter.
- Ik ben zuinig op de school en alle materialen

 

12345alle

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren