Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Interview Isabelle

Isabelle (leerkracht kleuterklas 1-2, zes jaar werkzaam op de Franciscusschool)

 

‘Wij zijn een heel betrokken, kwalitatief team en geven betekenisvol onderwijs.’

 

Wat vind je het fijnste moment van de dag met je klas?

 

Als ik 's ochtends iedereen blij binnen zie komen. Ik geniet er van als ik zie dat kinderen zich fijn voelen en zin in de schooldag hebben! Maar ik maak ook even tijd voor individuele aandacht als ik zie dat een kind zich minder fijn voelt. Het is prettig om te voelen dat ik er voor ze ben.  

 

Hoe ziet een ochtend in de kleuterklas er uit op de Franciscusschool?

 

Vaak starten we met een kring. In de kring kan van alles gebeuren: een gesprek, een boek voorlezen, een reken- of taalactiviteit, iets ontdekken, een probleem samen oplossen of een spel, alles natuurlijk rondom het thema waarmee we op dat moment werken in de klas.

Dan gaan we lekker lang buitenspelen, waarin kinderen mogen ontdekken en bewegen en veel leren over eigen keuzes maken, samen spelen en delen. Na het buitenspelen eten we fruit in de klas; een ontspanningsmoment waarbij kinderen naast eten en drinken ook met elkaar kletsen. Soms doen we ondertussen een spelletje, lees ik een boek voor of kijken we naar een filmpje. Vervolgens gaan we spelen en werken in de klas. Op het planbord plan ik kinderen in of ze mogen zelf een activiteit kiezen. Ze kunnen kiezen uit verschillende spel- beeldende- constructie- lees-schrijf- en reken-wiskundeactiviteiten. Daarna sluiten we de ochtend af met een kring. Om 12 uur of half 1 worden de kinderen weer opgehaald.

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat kinderen die voor het eerst naar school komen zich veilig en vertrouwd voelen? En hoe wordt dit binnen het onderwijs verder toegepast?

 

Voordat de kinderen de eerste keer in klas komen oefenen is er een kennismakingsgesprek met ouders en kind. We leren elkaar dan een beetje kennen, ze zien de klas en wat er allemaal te doen is. In de klas bespreek ik met de andere kinderen van te voren dat er een nieuwe leerling in onze groep komt. De kinderen hebben vaak goede ideeën over hoe we het nieuwe kind kunnen helpen. Mijn ervaring is dat het nieuwe kind zich vaak al snel veilig voelt en dat dit heel natuurlijk en als vanzelf gaat. In een groep 1-2 zitten ook kinderen die al 5 of 6 jaar zijn en al veel langer naar school gaan. Zij zijn vaak erg behulpzaam naar de wat jongere kinderen. Natuurlijk houden wij als leerkrachten het nieuwe kind een beetje extra in de gaten, heeft hij/zij het naar zijn/haar zin? Op het schoolplein is er tijd voor een kort gesprekje met ouders over hoe de ochtend is gegaan. 

 

Op school wordt gebruik gemaakt van de methode KiVa, een preventief programma dat erop gericht is het pedagogische klimaat en de sociale veiligheid in de groep te versterken. KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Deze methode werkt goed, omdat de hele groep verantwoordelijk wordt gemaakt in plaats van het individu. Er wordt gewerkt aan een goede groepsvorming. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zorgen we voor elkaar? We leren elkaar beter kennen, maken bijvoorbeeld afspraken over wat we fijn vinden in de klas. We bespreken gevoelens en leren en ervaren dat iedereen uniek is. Deze onderwerpen komen dagelijks terug in de klassen. In de midden- en bovenbouw leren kinderen ook wat pesten is en worden ze zich ook bewust van bijvoorbeeld groepsdruk.

 

Op welke manier, passend bij het OGO-onderwijs, wordt er op de Franciscusschool invulling gegeven aan de inhoud van het (kleuter)onderwijs?

 

Het kleuteronderwijs op de Franciscusschool wordt volledig vormgegeven door middel van OntwikkelingsGericht Onderwijs. We willen er vooral voor zorgen dat de kinderen sterke basiskenmerken ontwikkelen. Daar bedoelen we mee dat kinderen emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Door als leerkracht goed te observeren en mee te spelen, proberen we kinderen steeds een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Er wordt gewerkt met thema’s en spelactiviteiten, er zijn diverse hoeken in de klas (thema, huis, bouw). Het OGO gaat er vanuit dat je via spel veel leert. Deze spelsituaties moeten de werkelijkheid nabootsen, want kinderen willen meedoen in de echte wereld. Door het spelen op school, leren ze omgaan met de echte wereld. Het sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het nodigt ook uit om te handelen en om interacties te hebben met anderen. Er worden geregeld uitstapjes ondernomen naar de ‘echte wereld’, zoals bijvoorbeeld naar de fietsenmaker, bij de Waal boten kijken, naar de bakker, opticien, het theater, de markt of galerie.

 

Waarom zouden potentiële ouders moeten kiezen voor de Franciscusschool?

 

Kijk rond, praat met mensen, vraag naar onderwerpen die je belangrijk vind. Voel en proef de sfeer op school tijdens een kennismakingsgesprek.

Ik vind dat we een heel betrokken, kwalitatief team zijn. Ons onderwijsconcept sluit aan bij hoe kinderen leren en dit prikkelt hun intrinsieke motivatie. Wij geven betekenisvol onderwijs.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren