Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Interview Joyce

Joyce (stagiaire schooljaar 2018-2019)

 

‘Leerkrachten kijken op deze school naar de individuele leerling. Er is voor elk wat wils. Thematisch onderwijs haalt de kwaliteiten van elk kind naar boven.’

 

Wanneer liep je stage op De Franciscusschool?

 

Ik zit in het vierde jaar van mijn opleiding en ik loop drie dagen stage in groep 7. Verder studeer ik ook af op De Franciscusschool. In het eerste jaar heb ik ook stage gelopen op deze school in groep 3 en 8.

 

Waarom ging je weer terug naar de Franciscusschool?

 

Vooral voor het team. Het is leuk om met ze te werken en ze geven je een warm welkom. Op andere scholen wordt je echt als stagiaire gezien, hier ben je een collega. Dat voelt heel fijn. 

Voor mijn afstuderen ben ik bezig met het onderzoek ‘Wetenschap en techniek’, gericht op de bovenbouw. Ik bekijk hoe wetenschap en techniek in de themalessen kan worden geïntegreerd. Dit stappenplan overhandig ik straks aan de leerkrachten.

 

Welke ervaring vanuit je stage zult je nooit meer vergeten en meenemen in je verdere carrière als (toekomstig) leerkracht?

 

Tijdens mijn eerste stage op deze school. Ik moest een groep 8 coördineren op de dag van de musical, omdat mijn mentor diezelfde dag vader werd. Ik vond dat ontzettend leuk om te doen en kreeg daarvoor ook veel complimenten. 

 

Voel je je als stagiaire serieus genomen door het team?


Ik word bij alle stagebegeleiders vrij gelaten, maar bij vragen of problemen staat iedereen voor je klaar om je te helpen. Ze staan hier ook open voor tips ter verbetering. Daarnaast mag ik gewoon meedoen aan studiedagen/workshops/trainingen en doe ik actief mee aan teamvergaderingen.

 

Welke taken heb je als stagiaire en mag je zelf bedenken/uitvoeren?

 

Als eerstejaars mag je een paar lessen voorbereiden en geven. Nu in het vierde jaar moet ik volledig een klas kunnen draaien. Afhankelijk van je stagebegeleider wordt je daarin vrij gelaten.

Ik geef les en bereid deze voor. Ik verzamel materiaal voor de les, kijk na en vul groeps- en handelingsplannen in. In het laatste jaar mag je ook rapporten invullen en gesprekken met ouders voeren. In het begin vond ik dat spannend, maar nu niet meer. Ouders stellen zich open op en willen samen met mij hun kind verder helpen.

In groep 7 heb je te maken met aankomende pubers. Je houdt rekening met hun gedrag en ontwikkeling. Mijn mentor blijft bij pubers rustig en geeft ze uitleg. We leren ze te luisteren naar elkaar en maken daarover afspraken. Daarmee omgaan leer je op je stage.  

Na de carnavalsvakantie begin ik aan een blokstage van vijf weken. Ik draai dan een volledige klas, de stagebegeleider wordt onderwijsassistent. Daar heb ik veel zin in!

 

In hoeverre heb je als stagiaire contact met ouders?

 

Het valt me op dat er best veel ouders nog in de klas komen ten opzichte van andere scholen. Ik vind dat de zelfstandigheid van de kinderen hier soms minder tot zijn recht komt, bijvoorbeeld als een ouder nog de tas van een kind uitpakt. Ik bespreek dit dan met mijn stagebegeleider.

 

Waar hoop je in de toekomst aan de slag te kunnen gaan?

 

Ik hoop hier op de Franciscusschool aan de slag te kunnen, omdat het een fijn, warm team is. Daarnaast vind ik het heel leuk om in thema’s te werken, OGO spreekt me aan. Kinderen onderzoekend en ontwerpend laten leren, zelfstandig aan de slag te laten gaan. Ze leren hierdoor hun eigen kwaliteiten te benutten en samen te werken. Ik vind het leuk om die ontwikkeling te zien.

 

Waarom adviseer je aan potentiële ouders om hun kind bij deze school aan te melden?

 

Leerkrachten hebben hier oog voor de individuele leerling. Zij helpen daarbij ook de leerling in zijn ontwikkeling. Het kind krijgt veel aandacht, op alle gebieden, zowel bij lager, basis en hoger niveau. Voor elk wat wils! En daarnaast ook het thematisch onderwijs. Daar kan het kind zijn/haar kwaliteiten leren te benutten.

Het team werkt daarin goed samen. De doorstroom en overgang naar een volgende groep verloopt daardoor soepel. Iedereen is betrokken bij het kind. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren