Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Interview Richard

Richard (vader van drie jongens; groep 5, 8 en 3e klas middelbare school)

 

‘Onze kinderen zochten naar een extra uitdaging. De Franciscusschool bood ze deze mogelijkheid.’ 

 

Waarom koos je destijds voor De Franciscusschool?

 

Vooral vanwege de goede naam van school, daarnaast ook een klein beetje vanwege de locatie.

Het gevoel in het kennismakingsgesprek was goed. We kregen de bevestiging dat er op de Franciscusschool aandacht werd gegeven aan alle individuele kinderen. Ook voor kinderen die bovengemiddeld functioneren.

 

In hoeverre wordt er binnen de Franciscusschool aandacht besteed aan kinderen met extra behoeften(talent of uitdagingen), welke ervaringen heb je hiermee?

 

De leerkrachten gaven aan ons terug hoe het reilen en zeilen in de klas ging, zowel wat betreft de ontwikkeling als de aansluiting met leeftijdsgenoten. Er volgden oudergesprekken en er werd meegedacht in mogelijkheden. De Franciscusschool biedt vele opties voor het aanbieden van extra uitdaging, bijvoorbeeld in duo-klassen, meerekenen in een hogere klas op hetzelfde tijdstip. Ook worden er binnen de talentgroep diverse nieuwe uitdagingen geboden. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor onze jongste zoon om met lezen meer begeleiding te krijgen, aangezien hij daar moeite mee heeft.

De kinderen hebben, ondanks dagelijkse perikelen, elke dag zin om naar school te gaan!

 

Voel je je als ouder betrokken bij de extra ondersteuning die gegeven wordt aan jouw kind(eren) (communicatie/samenwerking)?

 

Er is een nauw, intensief contact met de leerkracht, een goede samenwerking tussen de leerkracht en ons als ouders. Bijvoorbeeld bij twee van onze jongens die een klas over hebben geslagen. School heeft ons een advies gegeven en samen hebben we de beslissing (en timing) gemaakt.

We hebben het gevoel dat we als ouders hierin onze visie mochten aangeven, waarbij er voldoende ruimte en aandacht voor alleen ons kind was.

 

Wat is jouw ervaring over de aansluiting van het geboden onderwijs bij de overstap naar de middelbare school?

 

Onze oudste zoon zit nu in de 3e klas op het Stedelijk Gymnasium. En dat gaat heel goed, het sloot aan op het onderwijs van de Franciscusschool. De uitdaging zit hem in het leren plannen, maar dat is voor veel kinderen een hobbel.

 

Heb je  een tip/advies voor potentiële ouders?

 

Kom in contact met ouders van leerlingen op de Franciscusschool, probeer een zo goed mogelijk beeld te vormen in de klas, op school en op het plein. Beleef, voel en ervaar deze school.

Ga na bij jezelf wat je belangrijk vindt voor je kind! Bij ons was het duidelijk dat we een school zochten die uitdaging en extra aandacht kon bieden. En dat is geslaagd.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren