Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Toelichting missie van de school

Nadere toelichting:

 

Betekenisvol thematisch onderwijs
Ons onderwijs wordt betekenisvol vormgegeven door de opdrachten en activiteiten aan te laten sluiten bij de belevingswereld en de ontwikkeling van de leerling. 

 

Thematisch onderwijs
Het thematisch onderwijs wordt op de Franciscusschool verschillende manieren vormgegeven. 

 

Groepen 1 tot en met 4
In deze groepen wordt volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt, deze legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s vanuit een holistisch en vakoverstijgend perspectief. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. De leerkrachten bedenken nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt. In de groepen 1/2 wordt volledig ontwikkelingsgericht gewerkt, de groepen 3 en 4 gebruiken daarnaast methodes voor rekenen, taal en spelling.

 

Groepen 5 tot en met 8
In deze groepen wordt ook ontwikkelingsgericht gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een basisschoolcurriculum voor de zaakvakken en onderwijsconcept waarin leren centraal staat. Kinderen leren (wetenschappelijk bewezen) op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Als leerling (en leerkracht) ben je steeds op zoek naar de volgende stap in je leerproces. IPC werkt ontwikkelingsgericht, waarbij kinderen een groeimindset wordt aangeleerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de rubrics en de leeradviezen. Hierin ziet de leerling telkens welke volgende stap er te zetten valt. Je bent nooit uitgeleerd. IPC werkt met een duidelijk ontwikkeld leerplan, waarbinnen veel variatie mogelijk is.  Door de thematische aanpak leren kinderen met IPC de samenhang tussen de vakken zien.

Betrokkenheid, motivatie en een onderzoekende houding
Betrokkenheid, motivatie en een onderzoekende houding zijn belangrijke elementen voor een succesvol leerproces in het primair onderwijs.


Betrokkenheid en motivatie
Wanneer leerlingen betrokken zijn bij de les en het onderwerp, zullen ze meer gemotiveerd zijn om te leren. Betrokkenheid betekent dat leerlingen zich verbonden voelen met de les en dat ze gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan het leerproces. Motivatie is een belangrijke factor voor het leren van nieuwe vaardigheden, kennis en begrip. Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zijn ze meer bereid om moeite te doen en door te zetten, ook als het moeilijk wordt. Betrokkenheid en motivatie zorgen voor een betere leerprestatie, omdat betrokken en gemotiveerde leerlingen meer aandacht hebben voor de les en informatie beter opnemen. 

 

Onderzoekende houding
Een onderzoekende houding houdt in dat leerlingen actief op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen en dat ze kritisch kijken naar informatie. Dit is belangrijk omdat het de vaardigheden van leerlingen ontwikkelt om zelfstandig te kunnen leren en te denken. Een onderzoekende houding leidt tot een dieper begrip van de lesstof en een grotere betrokkenheid bij het leerproces.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren