Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Vraag en antwoord

Welke regels gelden voor kinderen op basisschool?

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen direct een zelftest. 

 

Mag je met corona-gerelateerde klachten naar school?

De regel is: bij klachten blijf je thuis en doe je een (zelf)test. Is deze negatief dan mag je gewoon naar school. Is deze positief dan ga je in quarantaine. 

 

Is de uitslag van de zelftest positief?

Dan blijft de leerling thuis en volgt de leerling het advies voor isolatie.

 
Is de uitslag van de zelftest negatief?

Dan kan de leerling naar buiten. Met een negatieve zelftest mag een leerling met klachten naar school. De volgende dag doen ze nog een zelftest.

 

Welke klachten worden als corona-gerelateerde klachten gezien?

Deze symptomen komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:

  • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten;
  • benauwdheid; verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Kijk voor minder voorkomende klachten op de website van de rijksoverheid.
Minder vaak voorkomende coronaklachten

 

Wat moet je doen als een leerling positief test?

Bij een positieve testuitslag (zelftest of GGD test) blijft de leerling blijft thuis en gaat in quarantaine. Lees hier meer over de quarantaine. 

 

Hoe lang duurt de quarantaine?

Vul hier de quarantaine check in.

 

Moet er preventief getest worden?

In fase 1 donkergroen en fase 2 groen is er geen preventief testadvies. In fase 3 oranje en fase 4 rood is er wel een preventief testadvies. Klik hier voor de actuele fase.

 

Deelt de school nog wekelijks zelftesten uit aan de leerlingen uit groep 6 - 7 - 8?

In fase 1 donkergroen en fase 2 groen is er geen preventief testadvies en worden er geen zelftesten uitgedeeld. Zelftesten voor leerlingen met klachten mogen bij juf Kobien (conciërge) afgehaald worden. In fase 3 oranje en fase 4 rood is er wel een preventief testadvies. De leerlingen van de groepen 6 - 7 - 8 ontvangen een keer in de week op vrijdag twee zelftesten. Klik hier voor de actuele fase.Klik hier voor de actuele fase.

 

Kan er bij klachten gebruik gemaakt worden van zelftesten via de school?

Ja, alleen voor het testen van leerlingen van onze school die klachten hebben kan er bij de conciërge 2 zelftesten afgehaald worden.

 

Als de leerling toch preventief getest wil worden, zijn er dan zelftesten beschikbaar?

Ja, op eigen verzoek kan er bij de conciërge twee zelftesten afgehaald worden om preventief te testen.

 

Mijn kind is positief getest, aan wie kan ik dat melden op school?

Stuur de leerkracht een SchouderCom bericht of geef via de absentiemelder in SchouderCom door dat je kind positief test op corona. De volgende informatie willen we graag weten:

- of de leerling wel of geen klachten heeft

- zo ja, welke dag de eerste klachten zich voordeden (= dag nul)

- wanneer de leerling voor het laatst op school is geweest.

 

De leerkracht heeft corona, wie begeleidt dan de klas?

Als de leerkracht positief test blijft deze uiteraard ook thuis en gaat in quarantaine. De vraag is dan hoe de klas begeleid wordt. Dat zal afhangen van de actuele situatie. Hieronder volgen de mogelijkheden.

  • Een invaller via de invalpool
  • Niet ingeroosterde collega en/of duopartner binnen ons team
  • Ambulante teamleden die op dat moment geen lesgevende taken verrichten
  • Een leerkrachtondersteuner (in opleiding) of een onderwijsassistent die onder toezicht van de parallelcollega
  • Een leerkracht In Opleiding (LIO) stagiaire (4e jaars stagiaire)
  • Een stagiaire (1e, 2e, 3e jaars stagiaire)

In het geval er geen begeleiding in de klas mogelijk is en de leerkracht online les kan verzorgen vanuit de quarantainelocatie kunnen leerlingen fysiek op school de lessen volgen mits er toezicht is. Is dat niet mogelijk dan volgen de leerlingen thuis online - lessen. Afhankelijk van de situatie kan dit meerdere dagen uitgevoerd worden met dezelfde klas. Ook is mogelijk dat wisselende groepen thuis online lessen volgen zodat afwisselend op school les gevolgd kan worden en de last niet bij een groep komt te liggen.


De directie zal in voorkomende gevallen steeds afwegingen moeten maken vanuit meerdere perspectieven welke oplossing of invalmogelijkheid doorgevoerd wordt.

 

Kan ik als ouder contact opnemen met de GGD voor nadere informatie of overleg met een professional?

Jazeker, ouders met vragen kunnen bellen met de GGD Jeugdgezondheid callcenter op telefoonnummer 088 - 144 71 23 van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie via deze site: GGD Gelderland Zuid

 

Wanneer is een kind of docent met het coronavirus besmettelijk aanwezig geweest?

Iemand met het coronavirus, is al besmettelijk vanaf 2 dagen voordat er klachten zijn. Bijvoorbeeld: Als iemand op woensdag verkouden wordt, dan is deze persoon maandag en dinsdag besmettelijk geweest. Ook als iemand met klachten op school is geweest en later positief test, is diegene besmettelijk aanwezig geweest. Als een kind wel positief test, maar geen klachten heeft (gehad), is het besmettelijk vanaf de dag van de positieve test.

Zijn er twijfels over de eerste ziektedag? Laat dan de positief geteste docent, of de ouder van het positief geteste kind, contact opnemen met de GGD. Wij kunnen hen dan helpen een inschatting te maken.

 

Stuurt de school bij iedere melding van een positieve leerling of teamlid een bericht naar ouders?

Nee, er worden geen berichten na iedere besmetting gestuurd. Op de website van de school is een tabblad met alle relevantie informatie rondom coronabeleid ingericht. In de nieuwsbrieven en wanneer de overheid van fase wisselt en dit gevolgen heeft voor de maatregelen op school zullen ouders steeds verwezen worden naar de website en de actuele fase. Mochten er veel besmettingen binnen een groep bekend worden dan zullen we contact opnemen met het scholenteam van de GGD voor afstemming.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren